مقالات

دسته‌بندی نشده

فراخوان انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان در خصوص شناسایی مهندسان دارای پروانه اشتغال با صلاحیت اجرا و ایجاد بانک اطلاعاتی جهت متقاضیان سرپرست کارگاه در سطح استان خوزستان

بدینوسیله از کلیه مهندسان عمران و معماری دارای پروانه صلاحیت اجرا که تمایل به فعالیت بصورت سرپرست کارگاه در پروژه های مجریان ذیصلاح در شهرستان

ادامه مطلب
اخبار

مکاتبه انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان با سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در خصوص ارسال اظهارنامه سال ۱۴۰۲ مجریان ذیصلاح

احتراماً پیرو مکاتبات بعمل آمده قبلی درخصوص پیگیری تنظیم توافق نامه فی مابین نماینده سازمان در امور مالیاتی و مسئولین مربوطه وفق سنوات گذشته و

ادامه مطلب