از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان که تمایل به دریافت وام ۴۰میلیون تومانی با بازپرداخت دوساله را دارند دعوت بعمل می آید که جهت شرکت در قرعه کشی حضورا به دفتر انجمن صنفی جهت ثبت نام در ساعات اداری تا تاریخ دهم اردیبهشت ۱۴۰۳ مراجعه فرمایند .

روابط عمومی انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان